Начало

Българската наука е в застой. За последните 15 години относителният дял на нашата научна продукция спрямо световната е спаднал, когато тенденцията на държавите с по-скромна наука е да увеличават своя дял.

Този сайт е адресиран както към професионалните учени, така и към любителите на науката, към бъдещите учени, а сега ученици и студенти.

Прочетете повече за екипа