Конкурси 2009

В този раздел ще отеделим специално внимание на конкурсите на ФНИ през 2009. В доклада се съдържа много информация, но засега тя остава без нужното внимание от правораздавателните органи. Също така пресата и телевизията не отделят практически никакво внимание на темата. Очевидно за много политици темата не е приятна. По тази причина ние ще изложим данни и връзки между тях, които сочат към организирано фалшифициране на конкурсите през 2008-2009 г. Не по-малко важна е реставрацията на практиките от този период. Заедно с това ще се връщаме и в по-ранни периоди, които са предвестник на голямото крадене.

За доброто разбиране на анализите ще е полезно да се посочат някои правила, по които са провеждани конкурсите. Повечето от тях не са описани в регламентите. Избор на рецензенти за конкретен проект – няма. Рецензентите са избирали проекти, които искат да рецензират, в разрез със световната практика (виж сп. Nature). Това сочи към възможност за поръчково рецензиране. За да се оцени един проект са достатъчни две рецензии. Но има проекти рецензирани от доста повече рецензенти.

Как се случва това? Отговорът ни даде администраторът на фонда доц. Маламов. Ако има и други рецензенти, които вече са изтеглили проекта за рецензиране, техните рецензии се приемат, когато станат готови. Но проектът не може да се изтегля повече за рецензиране.

Най-важната цел е да се види, че сериозна част от проектите са рецензирани направлявано от фонда с цел да бъдат облагодетелствани. Особено впечатление прави честото участие в проектите на фирми и фондации, нямащи нищо общо с науката.