Три фондации в една

Проектите “Изграждане на изследователска високотехнологична инфраструктура за комплексно изследване на Черно море” (Проект 1) и “Използване на морски биологични ресурси и продукти от тях като екологични добавки за храни на птици и преживни животни” (Проект 2) са предложени от Институт по рибни ресурси – Варна като водеща организация. Участниците в проектите са почти едни и същи. И в двата проекта са включени и други организации, като най-интересните от тях са няколко фондации:

В проект 1 фигурира като партньор ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ с управител ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от Варна. На сайта на фондацията е записано, че управител е ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от София. В същия проект има още една фондация: ФОНДАЦИЯ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕСУРС с управител посочения по-горе ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от София.

В проект 2 фигурира като партньор ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИНИЦИАТИВИ с управител СИЛВИЯ КОЛЕВА СТОЯНОВА от София. На сайта на фондацията е записано пак управител ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от София. На сайтовете и трите фондации имат състав от едни и същи трима служители, сред които не са посочените в проектите управители СИЛВИЯ КОЛЕВА СТОЯНОВА и ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ (информацията е от Търговския регистър). Всичките са на един софийски адрес: ТИМОК ; ж.к. СЕРДИКА ет. 1 ; ап. 12.

Всичките три фондации ще извършат абсолютно една и съща дейност по проектите:

Логистична подкрепа;

Проучвания изследователско оборудване, научно изследователски методики, използвание научни решения;

Извличане на данни;

Статистическа обработка на данни;

Организиране на кръгли маси за дискусия и популяризиране на дейностите и резултатите;

ПР дейности и организиране на презентации на проекта и използваните методики и оборудване;

Създаване на сайт на проекта;

Поддържане на връзка със сродни институции и организации;

Осъществяне помощен мониторинг върху дейностите.

2. Оценка на проектите

И двата проекта са оценени от по 5 (пет) чуждестранни и по двама български рецензента. Стандартното е да се оценяват от по 2-3 чуждестранни и един български рецензенти. По 3 от чуждестранните рецензии са катастрофално ниски и по 2 удивително високи. С българските положението е същото – по 1 ниска и 1 висока. Двете чуждестранни рецензии са писани от свързани хора, един от тях е българин, работещ в чужбина. На проект 1 са укрити и трите много ниски оценки, съответно по 39, 34 и 70 точки от 100 възможни. Укритите рецензии твърдят, че няма научна дейност, предвидена в проекта, няма научен план, научна методология. За класиране са нужни средно 93 точки, т.е. ясно е, че дори ако само една от рецензиите остане, проектът няма да се класира. Оставени са двете чуждестранни рецензии с по 97 т. Въпреки това на проекта пак не са му стигнали точките, тъй като българските рецензенти не са дали достатъчно. По-конкретно, след укриването на слабите рецензии проектът е събрал 92.60 точки, а ако те си идат на мястото, проектът би получил 74.84 точки. Той е поискал 521 730 от ФНИ.

На проект 2 са укрити двете най-ниски оценки, съответно по 72 и 56 точки от 100 възможни. Оставени са трите чуждестранни рецензии със съответно 100, 99 и 84 т. По този начин заедно с българските рецензии проектът е “събрал” необходимите точки. По-конкретно след укриването на рецензиите проектът е събрал 94.20 точки, а ако те си идат на мястото, проектът би получил 86.92 точки. Той е поискал 877 909 от ФНИ. Ясно е, че ако се използват всички рецензии и двата проекта не могат да се класират.

3. Класиране

Двата проекта са обединени в един за 800 хиляди лева (ДРНФ02-12). Не е ясно кой ги е обединил, но такова обединение не е предвидено по правилник. Институтът по рибни ресурси получава около 93 хил. лева и при това през 2010 г. Още един институт е получил 12 000. Две от фондациите, а именно ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНИ ИНИЦИАТИВИ и ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА МОРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ получават всяка по над 250 хил. лева през 2009г. Напомням, че “двете” фондации са всъщност една. Друга част ще получат по-късно. С други думи 15 учени получават 15% от средствата, трима чиновници получават 85%. Пиша кога са получени парите, тъй като в края на 2009 г. вече е бил известен бюджета за следващата година и в частност е било ясно, че не всички класирани проекти могат да получат финансирането си поради липса на средства. Това важи за всички проекти класирани чрез измами. Обръщам внимание, че фондациите (които са всъщност една) са обещали, както логистична подкрепа, така и научна помощ, макар че не е известно тримата чиновника (“управител”, “бизнес анализатор” и “мениджър проекти”) да имат научен капацитет . Още при съставяне на проектите страните са се споразумяли, че фондациите с 3 души ще получат около 85% от сумата, а учените, над 15 – останалите 15%. По-голямата част от средствата ще се изразходват за апаратура, чиято цел не е обоснована, нито има предварителна спецификация. За участниците също е предвидено заплащане – 120 000 за колектива и 15 000 за външни организации. Ясно е, че фондациите имат голям принос в спечелването на проекта. Също е ясно, че без съдействието на висши служители от фонда и/или министерството това е изключено да стане.

Какво да кажем за факта, че тъкмо проектите с изчезнали рецензии се е наложило да се обединят без да е ясно по какви критерии. И също проекти, на които не стигат точките даже след укриване на рецензиите. Не е ли странно, че това се случва с проекти, чиито пари отиват почти изцяло при фондации, а не при научни колективи, а фондациите са случайно една и съща? Ами защо ли при тях участват фондации, които нито се занимават с наука, нито е ясно каква спомагателна дейност, която не е по силите на учените, ще извършат?

4. Историята продължава през 2011.

На 21 ноември Галин Димитров подава молба за преразглеждане на сключения договор и за пълното му финансиране. Не е ясно какво значи „пълно финансиране“, тъй като този договор не е на базата на подаден проект, а е образуван впоследствие. Също не е ясно в качеството на какъв Галин Димитров е подал молба. Той няма право да ръководи договор, а искания до ИС се подават от ръководителите на договорите, (което е естествено). Отгоре на всичко е добавена предишната фондация – ФОНДАЦИЯ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕСУРС с управител пак същия ГАЛИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ.

ИС (новоназначеният от министър Игнатов) е разрешил двата модула (по същество двата предишни проекта) да получат финансиране всеки по над 800 000 лв. , т.е. договорът става за 1 636 879 лева. Това е ново нарушение, на правилата на конкурса, ощетило виновно фонда с 867 508 лева. В тях е казано, че максималното финансиране на един договор е 1 милион лева. От посочената сума “новата” фондация получава 350 000 лв. Лично на мене не ми е ясно за какво. Но според закона ИС отговаря солидарно за нанесени щети на фонда. А финансовите щети би трябвало да се предадат на прокуратурата. И тук това е станало с „разрешение на министъра“, което за мене е заповед и очевидно е натиск. Но даже да не беше надвишил сумата с над 600 000 лв., ИС пак е нарушил закона. Действително, не е разрешено да се увеличава финансирането на вече сключени договори. Значи ощетяването на фонда благодарение неправомерните действия на новия ИС е вече 867 508 лева. При това без да се имат предвид нарушенията на предишния управител и/или ИС.

Този проект чрез многото нарушения (без да обсъждам научните му качества) е ощетил държавата с цялото си финансиране от 1 636 879 лева. Всички виновни трябва да отговарят за действията си пред съда.