Търговия на дребно

В този проект на пръв поглед няма нарушения – всички рецензии са употребени, събрал е точките, необходими за класиране, няма обединения или премествания. Членовете на колектива не са били рецензенти.

Ръководител на проекта е професор Ирина Колева (Съвет за наука на Президента) от СУ “Св. Кл. Охридски”. Проектът е подаден от „Иновационен център за обучение” ЕООД, чиито управител е Калоян Александров Фол. Според справката, която получих от главната счетоводителка за предприятията, спечелили финансиране, това ЕООД се занимава с “търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки”. Съизпълнител е Агенция „Медиана” ООД с управител Кольо Колев. Всички прилики с познати лица не са случайни.

Освен ръководителката има и още един участник в проекта, който заслужава внимание – бившият народен представител от ДПС – проф. Георги Колев, а сега председател на общинския съвет в Шумен. И двамата ми бяха предложени от ръководството на МОНМ за членове на комисии, депутатът естествено от министър Игнатов. Разбира се ги назначих без колебание, толкова повече, че нямах и много съветници, които да ми дадат предложения за хуманитарни експерти.

Проектът е поискал от фонда 593 600 лева, а отделно партньорите ще осигурят още 150 000 лева. За заплати се предполага да бъдат употребени 200 000 лв. Самото изследване щяло да струва 260 000 лв. С други думи 460 000 лева ще се изплатят с лесни за оформяне счетоводни документи. Има и още,макар и дребни разходи, които изглеждат преувеличени, например хартия и консумативи по 350 лв. на месец, през всичките 36 месеца, мултимедиен проектор за 6 000лв., когато отлични струват по 2 000 – 3 000лв., а по-скромни, но напълно функционални – и под 1000 лв.

Най-интересната част при този проект е оценяването. Проектът е оценен от 5 (пет) чуждестранни рецензента, доста повече от стандартните 2-3. Защо едни проекти се оценяват от повече рецензенти, а други от по-малко ни обясни администратора на фонда доц. Маламов. Ако един проект получи две рецензии и няма повече рецензенти, които вече са го взели, той се „заключва“:

проф. Камен Иванов: Т.е., ако се получат две рецензии, какво се случва с проекта?

доц. Добромир Маламов: Той се блокира. Този проект вече се блокира и не се предлага по-нататък. Но същевременно е могло още двама или повече да са го взели и тогава ще се получат повече от две рецензии.

Още през август, 2009 г. двама рецензенти са избрали проекта и същия месец са го приключили – на 18 август и на 29 август. Първият рецензент е дал доста ниска оценка – 77 точки, докато другият е дал 98 точки. С други думи на 29 август вече са били готови две рецензии. Но средната оценка от 87.5 е ниска и не стига за класиране и се оказва, че автоматичната система за блокиране временно се поврежда.

В този период и трети рецензент избира проекта – на 15 август. Но на 31 август се отказва от него. По това време обаче, проектът има две завършени рецензии, няма други чакащи следователно компютърната програма трябва да го заключи. В нарушение на това твърдение същият рецензент е изтеглил проекта отново на 31 август след около един час. С други думи програмата от време на време не работи. Най-вероятно избирателно. И отново се отказва на 5 септември. За трети път го тегли на 14 септември и същия ден го предава. За беда третият рецензент вместо да подобри положението, го влошава – дава 89 точки (припомням, че са необходими 94). И отново, вече след 3 завършени рецензии проектът е свободен за теглене. Защото програмата пак отказва и на 22 октомври четвърти рецензент оценява, като този път организаторите на конкурса не допуска грешки в оценяването; проектът е оценен за 100 точки на 25 октомври. Но и те не стигат и пак програмата не сработва и дава възможност на пети рецензент да изтегли проекта на следващия ден – 26 октомври. Няма съмнение, че проектът пак получава 100 точки. И с това балансът става по-добър – средно 92.8, които се вдигат до 94 с помощта на български рецензент, член на комисията.

Какви са тези рецензенти, които могат да теглят когато други не биха могли, защото “проектът е заключен” и освен това дават максимум точки? Единият от тях е от Турция и се оказва близък познат на участници в проекта, в това число и на ръководителката. Организирали са заедно конференция. Не ми е известно той да е одобряван от ИС и за него няма информация във фонда. С други думи ръководителката сама си го е назначила.

Вторият рецензент е от Франция и е написал само 3 рецензии и трите с много висока оценка. И трите проекта, оценени от него са класирани, като поне още един е с нарушения. Впрочем и в трите проекта той случайно оценява с турския рецензент, макар че проектите са на доста различни теми – педагогика, история и теология, социология и антропология. Във фонда няма информация за него, освен в общия файл на рецензентите, където пише, че е професор. Аз не можах да намеря такъв професор в интернет.

Както повечето проекти през 2009 г., и този е финансиран с по-малка сума от поисканата – 380 000 лв. По-нататъшната съдба на договора не ми е известна.